Boeken

"Onvoorwaardelijke kennisdeling versnelt duurzame ontwikkeling." Kennis over duurzaamheid deelt Anne-Marie daarom onder andere via boeken. Ze schrijft zelf en publiceerde de vertalingen van Cradle to Cradle-grondleggers Braungart en McDonough.

Boeken

 • Geld stuurt de wereld

  In haar nieuwe boek 'Geld stuurt de wereld' onderzoekt Anne-Marie Rakhorst de wereld van duurzaam beleggen. In het boek komen tal van (financiële) experts aan het woord. Duidelijk wordt hoeveel impact ons geld, van pensioenbelegging tot spaargeld, kan hebben. Geld stuurt de wereld, wordt weleens gezegd. Laten we ons geld dan inzetten om de wereld de goede kant uit te sturen. Meer informatie

  Direct kopen

 • De Upcycle: Voorbij duurzaamheid – ontwerpen voor overvloed

  De Upcycle: Voorbij duurzaamheid – ontwerpen voor overvloed

  De Upcycle is het vervolg op Cradle to Cradle – afval = voedsel, het baanbrekende boek van Michael Braungart en William McDonough. De Upcycle vraagt je om bredere aspecten van de maatschappij te herontwerpen en het Cradle to Cradle-ontwerp hiervoor als raamwerk te gebruiken. Duurzaamheid gaat tenslotte niet over minder dingen slecht doen, maar over méér dingen goed doen. De Nederlandse vertaling van dit boek verscheen op initiatief van Anne-Marie.

  Direct kopen

 • De kracht van duurzaam veranderen

  ‘Het is de hoogste tijd onze innovatiekracht in te zetten voor een duurzame economie’ Duurzaamheid is noodzaak geworden. Het lineaire groeimodel maakt plaats voor een circulaire economie. Organisaties die zich volledig weten aan te passen aan de eisen van de nieuwe tijd, worden beloond. Met betere rendementen, effectievere ketensamenwerkingen en loyalere werknemers, klanten en aandeelhouders. In De kracht van duurzaam veranderen beantwoordt Anne-Marie Rakhorst de centrale vraag: Hoe verduurzaam ik mijn organisatie? Meer informatie

  Direct kopen

 • Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk

  Een positief, praktisch en oplossingsgericht gericht boek over hoe Nederland vóór 2035 de overstap maakt naar duurzame energie. Baanbrekende initiatieven uit binnen- en buitenland inspireren ons om de energietransitie concreet te maken. Denk aan intelligente netwerken, de enorme mogelijkheden via zonne- en windenergie en de succesvolle Duitse feed-inwet. In Nieuwe Energie laat Anne-Marie Rakhorst zien hoe Nederland in 2035 een internationale koppositie kan innemen op het gebied van duurzame energie. Meer informatie

  Direct kopen

 • De winst van duurzaam bouwen

  Aan de hand van overtuigende voorbeelden van duurzame vastgoedontwikkelingen in binnen- en buitenland maakt Anne-Marie Rakhorst duidelijk dat de bouw de basis legt voor een schone, leefbare en duurzame toekomst. De tijd is gekomen dat vastgoed meer energie opwekt dan het nodig heeft, lucht en water zuivert, en afval benut als voedsel voor nieuwe toepassingen. Meer informatie

  Direct kopen

 • Cradle to Cradle - afval = voedsel

  Geïnspireerd door Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things nam Anne-Marie Rakhorst in november 2006 in Londen deel aan een workshop van Michael Braungart. In één middag zag ze de nieuwe, duurzame wereld ontstaan die hem voor ogen staat. Een wereld van dynamiek, van positivisme, van energie, van respect voor onze planeet en van grenzeloze kansen. Daardoor aangespoord, besloot ze het voortouw te nemen om de Nederlandse vertaling van Cradle to Cradle op de markt te brengen. Om de ideeën en het gedachtegoed van de visionairs Braungart en McDonough voor een breed publiek toegankelijk te maken. Meer informatie

  Direct kopen

 • Duurzaam ontwikkelen... een wereldkans

  Duurzaam ontwikkelen... een wereldkans

  In haar eerste boek laat Anne-Marie Rakhorst aan de hand van aansprekende visies, producten en technieken zien welke kentering zich afspeelt in de industrie, de energievoorziening, het consumentengedrag en de politieke arena. Ze schetst een duurzame wereld, waarin consuminderen en doemdenken niet thuishoren. Het boek is een positief pleidooi om duurzaam vorm te geven aan een nieuwe wereld vol kansen en een goede, leefbare toekomst voor iedereen.

Ik heb interesse in