'Financiële innovatie is nodig om Nederland fundamenteel te veranderen'

Na een jaar ondergedoken te zijn in de financiële wereld, presenteerde Anne-Marie Rakhorst donderdag 26 november haar nieuwste boek 'Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers'. Afgaande op de reacties van het publiek, was de middag in NEMO een mooie ontknoping van haar zoektocht naar duurzaam kapitaal. 'Dit boek komt op een belangrijk moment. Financiële innovatie is nodig om Nederland fundamenteel te veranderen', stelde Mariëtte Hamer (voorzitter SER), toen zij het eerste exemplaar in ontvangst nam.

'Een mooi poëtisch begin van de bijeenkomst #geldstuurtdewereld', werd op Twitter omschreven. Zandtovenaar Gert van der Vijver ontroerde. Via verfijnde zandtekeningen bracht hij de financiële toekomstvisie van Anne-Marie Rakhorst tot leven. De boodschap was duidelijk: kansrijke duurzame initiatieven zijn er in Nederland in overvloed. De hoogste tijd dat we ons financiële stelsel hierop inrichten. Dat we duurzaamheid als winstgevende businesscase gaan zien. Duurzaam kapitaal begint bij jezelf. Bij de overtuiging dat het je eigen geld is en dat je dus ook zélf de koers uitzet.

Maar liefst 2.300 miljard tot onze beschikking
Anne-Marie Rakhorst gaf tijdens haar welkomstwoord inzicht in hoe haar zoektocht naar duurzaam kapitaal ruim een jaar geleden begon. 'Mij was al duidelijk dat Nederland bulkt van het geld. Het blijkt om een bedrag van 2.300 miljard euro te gaan. Dat is veel geld, waar we ook veel invloed mee kunnen uitoefenen. Ook was ik benieuwd naar hoeveel geld van particulieren 'veilig' op de bank staat. Het gaat om 350 miljard. De term 'veilig' is hier misplaatst: de rente was immers nog nooit zo laag. Daar komt nog eens bij dat de financiële sector onder vuur ligt. Er liggen dus kansen voor verandering. Kansen om te werken aan een succesvolle economie waarin we met een goed gevoel leren beleggen. Het besef moet doordringen dat we niet succesvol kunnen zijn in een wereld die faalt. Echte kostprijsberekening is een randvoorwaarde voor succes. Ik wil geen roos van een producent die een Keniaanse vrouw geen eerlijk loon betaalt, waardoor zij haar kinderen niet kan voeden.'


Van Hattum, Aarts en Elderson verhelderen
Tijdens de gehele bijeenkomst werd de koppeling naar een stabiele economische toekomst gemaakt. Dagvoorzitter Mark Beumer (programmamanager van Het Groene Brein) was scherp en praatte de middag met humor en kennis aan elkaar. Verhelderend waren de bijdragen van Rob van Hattum (NEMO & VPRO), impactbelegger Hubert Aarts (Impax Asset Management Group) en Frank Elderson (directeur van De Nederlandsche Bank). Zij maakten duurzaam beleggen concreet en brachten het thema dichterbij. Zo stelde Rob van Hattum documentaires over impactbeleggen en over gratis energie in het vooruitzicht. Hubert Aarts benadrukte dat impactbeleggen geen lager rendement heeft dan ouderwets beleggen. 'Er is zelfs een lager risico, omdat deze fondsen zich op de lange termijn focussen. Wereldwijd zijn er genoeg fondsen om in te investeren. Bij Impax Asset Management kunnen we er zo al 1600 aanraden die duurzaamheid in de genen hebben.'

Persoonlijke uitleg Frank Elderson visie DNB
Het was zeker ook bijzonder om via de directeur van DNB persoonlijk inzicht te krijgen in de denk- en handelswijze van de bank. Frank Elderson refereerde in zijn speech naar hoofdstuk 7 van Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers. Hierin wordt een rooskleurige financiële toekomst van Nederland geschetst, met DNB in de hoofdrol. Volgens Elderson zit er een kern van waarheid in dit toekomstbeeld. 'Natuurlijk maakt het uit of we 1.200 miljard investeren in kolencentrales of in windmolens. Wij nemen onze missie om bij te dragen aan duurzame welvaart in Nederland serieus. Ons mandaat om toezicht te houden op hoe instellingen invulling geven aan duurzaamheid blijkt breder dan gedacht. Daarop onderzoeken wij momenteel de pensioenfondsen en daar gaan we in de toekomst ook breder gebruik van maken. Adequaat risicomanagement van financiële instellingen betekent dat je ook nadenkt over bijvoorbeeld klimaatrisico's,' stelde Frank Elderson.

Juiste boek op juiste moment
Slotstuk van het officiële gedeelte was de overhandiging van het eerste exemplaar van Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Dat juist zij het boek in ontvangst nam, geeft aan dat Nederland toe is aan een financieel stelsel waarin er met het oog op de toekomst belegd wordt. SER onderstreept hiermee hoe belangrijk het is om vanuit maatschappelijke overeenstemming te investeren. Mariëtte Hamer: 'Dit boek komt op een belangrijk moment. Financiële innovatie is nodig om Nederland fundamenteel te veranderen. De ondertitel van het boek spreekt me erg aan: jij bepaalt de koers. Wat mij betreft bepalen wij samen de koers en gaan we nu samen aan de slag met de goede inzichten en handvatten die dit boek oplevert. Zo zetten we Nederland financieel in beweging.'

'Zoveel leuker dan ingeschat'
Het grootste compliment kwam wellicht van iemand uit de zaal. Na afloop stelde ze: 'Deze middag was zoveel leuker en interessanter dan ik had ingeschat. Ik dacht altijd dat financiën ver van me af stonden. Ik snap nu de noodzaak van duurzaam beleggen. Dat ik daar zelf ook iets over te zeggen heb. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik zelf ook beleg, simpelweg omdat ik voor mijn pensioen spaar.' Hiermee wordt duidelijk dat we in de toekomst juist op financieel gebied de verbinding moeten zoeken met elkaar. Dat de scheidslijn tussen individuele beleggers, ondernemers, financiële instanties en onze maatschappij zoveel kleiner is dan we denken. Allemaal zijn we op zoek naar oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals veiligheid, klimaatverandering en eerlijke handel.

#Geldstuurtdewereld trending
Samen op weg naar een succesvolle circulaire economie in 2025! De belangrijke eerste stappen zijn inmiddels gezet. Dat blijkt uit het feit dat #geldstuurtdewereld donderdag 26 november op Twitter trending was in Nederland. Duurzaamheid.nl bedankt alle bezoekers dan ook van harte voor de inbreng en het enthousiasme. Voor ons was de rondvaart tijdens Amsterdam Light Festival een mooie afsluiter van een bijzondere middag.Deel deze pagina op social media

Ik heb interesse in